Skenování a digitalizace

Nabízíme skenování grafických předloh (negativů, diapozitivů, fotograií) i všech tištěných dokumentů (do rozměru A3+) a jejich převod do digitální podoby.

Pokud máte doma staré diapozitivy, negativy nebo fotografie, my Vám je převedeme do digitální formy. Naskenované fotografie, nebo dokumenty Vám uložíme na CD, DVD, FLASH disk, nebo nahrajeme na datové úložiště.

Termín dodání je podle velikosti zakázky od 3 do 14 dní.

Pro skenování v našem Servisním centru používáme profesionální skener Canon CanoScan 9000F Mark II, který má optické rozlišení 9600x9600 dpi a multifunkční zařízení EPSON WF-7610DWF

Co pro Vás skenujeme

Diapozitiv: Diapozitiv patřil v minulosti k velice oblíbenému způsobu ukládání barevných fotografií, protože umožňoval jejich snadné prohlížení. Uchovával se většinou jako rozřezaný filmový pás, nebo se jednotlivé snímky vkládaly do rámečků, které byly papírové, kovové, nebo později plastové.

Negativ: Negativní film je vzhledem k historickému vývoji fotografie jedním z nejvíce se vyskytujícím způsobem pro uchovávání fotografií. Je uchováván buď ve svitcích - zejména starší filmy, nebo rozstříhán po čtyřech, nebo šesti snímcích. Nejčastější používaná velikost filmu je 36 x 24 mm.

Vyvolané fotografie: Fotografie skenujeme až v rozlišení 1200 DPI, a to do velikosti A4. Můžeme Vám nabídnout i širokou škálu doplňkových služeb. Skenujeme převážně fotografie volně ložené, pokud nám dodáte fotografie v albu je potřeba nejprve zkonzultovat způsob skenování. Systém ukládání fotografií do alb se totiž časem značně měnil.

Textové předlohy: Textové předlohy, ale i hudebniny, partitury, noty dodané na obyčejném papíru, Vám převedeme do formátu JPG, DOC, PDF. Ceny jsou v tomto případě smluvní, odvíjejí se od dodaných předloh a požadovaném způsobu zpracování.

Samozřejmostí je, že veškeré naskenované fotografie a textové soubory Vám umíme také vytisknout.